از بین رفتن تعداد روزهای باقی مانده

پس از تمدید اعتبار آنتی ویروس آیا روزهای باقی مانده از بین میرود؟

این موضوع به زمان خرید محصول ربطی نداشته و تنها به زمان وارد کردن کد فعال سازی مرتبط می باشد.

پیغام Incorrect system date

در چه صورت پیغام Incorrect system date را دریافت میکنید؟

زمانیکه تاریخ و ساعت سیستم شما به روز نباشد این پیغام مشاهده می شود. شما بایستی تاریخ دستگاه خود را به میلادی به روز نمائید و ساعت سیستم خود را نیز چک نمائید و از صحیح بودن آن اطمینان حاصل نمائید.